<
>
Baltā māja
Baltā māja
Par mums
Projekti

Pērkones ciems – atpūta, izklaide un kulinārā bauda.

SIA «Uzņēmējdarbības atbalsta centrs» sadarbībā ar ZS «Vērbeļņieki» īsteno projektu nr.18-00-A01630-000007 «Pērkones ciems – atpūta, izklaide un kulinārā bauda». Projekts tiek īstenots  ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma «Sadarbība» apakšpasākuma «Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai»  Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai atbalstu.
Projekta ietvaros tiek atbalstītas uzņēmēju mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajos tirgos.
Projekta kopējās izmaksas: 30497.20EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 26671.00EUR
Projekta publiskais finansējums: 21336.80EUR